ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


กำหนดการประชุม

Join Meeting Now

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุม โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ เริ่มวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป