ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


กำหนดการประชุม

การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ในรูปแบบ Webinar


อัตราค่าลงทะเบียน: ลงทะเบียนภายใน 15 เมษายน 2565 ลงทะเบียนหลัง 15 เมษายน 2565
แพทย์ 4,000 บาท 4,500 บาท
แพทย์ประจำบ้าน 3,500 บาท 4,000 บาท
พยาบาลและบุคคลทั่วไป 1,800 บาท 2,000 บาท

ปิดรับลงทะเบียน

Join Meeting Now

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุม โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ เริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป